Համերգ ապրիլի 8-ին

Համերգ ապրիլի 8-ին․ Մասնակցեց Մարիա Մարգարյանը 1-ին դասարան, նվագեց Արամ Խաչատրյան․ Համերգին նվագեց Առաքելյան Տաթևը ֆլեյտա, նվագակցեցի ես

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *